Meet Specialist

Dr. Yam Bahadur Roka

Dr. Navin Kumar Karn

Prof.Dr. Bickram Pradhan

Dr. Nikesh Raj Shrestha

Dr. Sudeep Khaniya

Dr. Rajeev Shrestha

Dr.Keshar Bahadur Gurnug

Dr. Roshan Koirala

Dr. Pannalal Shah

Dr. Ranjan Thapa

Dr. Roshan Acharya

Dr. Sagar Raj Pandey

Dr. Narayani Roka

Dr. Manzil Shrestha

Dr. Sabrina Yamu Shrestha

Dr. Arjun Karki

Dr. Amit Pratap Shah